Когнитивно – поведенческа терапия


Когнитивно-поведенческата терапия е ефективна за лечението на множество различни психични състояния. Според нея проблемите се решават когато променяме себе си, тоест начина си на мислене и поведение. Тя е краткосрочна терапия, в която не се търси корена на проблема, не се изследва детсвото, а се работи целенасочено само за решаване на казуса и промяна на негативните модели в живота. По време на сесия терапевтът ще разбие проблема ви на съставните му част като мисли, физически усещания и действия. След това с него ще анализирате тези зони и ще работите върху нереалистичните и не полезни възприятия и ще определите ефектите, които си оказват един върху друг и на вас. Тогава терапевтът ще ви помогне да промените не полезните мисли и поведения. След отработване на това, което може да промените, терапевтът ще ви насърчи да практикувате тези промени в ежедневието си и ще обсъждате как сте се справил с това на следващата сесия. Целта на терапията е да ви научи да прилагате уменията, които сте научили по време на терапията в живота ви. Това ще ви погне да управлявате проблемите си и да направите така, че те вече да нямат негативно влияние върху живота ви дори и след приключването на терапията. За да има ефект тази терапия клентът трябва да е отдаден на просеца. Терапевтът помага и съветва, но е нужно вашето съдействие, защото между сесиите се поставят различни задачи, които трябва да се изпълняват. Терапията разчита волевата способност на клиента да може да се променя – своите мисли, чувства и поведение.

Източник:

Beck, Judith., Beck,  Aaron. (2011) Cognitive Behavior Therapy, Second Edition: Basics and Beyond 2nd Edition.