Психология на здравето


Какво е психология на здравето?

Според Американската психологична асоциация (АПА) психологът на здравето „помага на пациентите да управляват хроничната си болест и да избегнат предотвратима болест“. Чрез „използването на психологически теории и изследвания, развиват методи, чрез които да помагат на пациентите си да поддържат здравословен начин на живот“.

 

С какво може да Ви помогне психологът на здравето?

Психология на здравето идва от там, където медицината и психологията могат да работят симбиотично. Психолозите на здравето извършват много превантивна работа в пресичаната точка психика и здраве. Например, за да се предотврати затлъстяване, „бърнаут“, да се поддържа позитивен поглед към живота, да се предотвратява своевременно тревожност или депресия. В най-общи линии психологът на здравето се опитва да подобри качеството на живот на човека със съвети и обучения.

Психологическите фактори имат значителен ефект върху соматичните заболявания (Clarke, 1998).

Изследванията показват, че ролята на психологическата терапия, придружена от соматична терапия, дават по-добри резултати в процеса на излекуване от дадена болест. Отношението и поведението на човек може да повлие като негативно върху всяка болест, ако е неадекватно, така и позитивно, ако е активизиран целият ресурс на човека да се справи със състоянието. Например при някои форми на диабет, сърдечни заболявания, гастроентерологични заболявания, мигрена и кожни заболявания е доказано, че те имат тясна връзка с психиката. Съответно без лечение и на психологическата предпоставка лечението се оказва неефективно или скоро пак се връщат симптомите.

Някои психоаналитици казват, че да се премахне физическия симптом на тялото означава да се спре гласа на душата.

Лечението на някои психосоматични симптоми е много трудно и даже понякога невъзможно заради „разболяващи“ поведения, начин на мислене, отношение към себе си и живота. Такова поведение може да влоши болест и симптом, даже може да доведе до хоспитализация. С такъв тип проблеми може да Ви помогне психологът на здравето. Той може да обучи клиентите си в това да знаят как мислите и поведението им може да им съдействат за оздравяване, а не да има пречат и да им помогне да направят промяна.

Чрез промяна на нагласите, научване на нови копинг стратегии за справяне със стреса и други методи може да се помогне да се реши проблемът и да се предотврати повторното му появяване, когато е на психична основа.

Примерно, силен стрес може временно да разслаби сърцето или хроничен стрес, свързан с работата, може да повиши риска от високо кръвно налягане. Възможни фактори, които могат да влошат медицинското състояние са някои от следните (Dimsdale, 2019):

 • отричане на значението или остротата на симптомите;
 • отричане на нуждата от лечение;
 • недоверие в лекарите и предписаното лечение и дозиране на медикаментите по лично усмотрение;
 • не следване на предписания план за лечение;
 • не правене на препоръчаните изследвания;
 • мислене, че като не се мисли за болестта, че тя ще изчезне;
 • лекуване чрез следване на предписания от интернет форуми;
 • мислене, че само чрез промяна на начина на хранене болестта ще се оправи;
 • не желание и не възможност за промяна на начина на живот след откритие на болестта или предупреждение за такава от медицинско лице, ако здравното поведение на бъде променено;
 • и още много други.

 

Терапията включва:

 • обучение на човека относно ефектите на психологическите фактори или поведение;
 • психотерапия.

 

Психологическите фактори значително влияят изхода от физическата болест. Психологът на здравето може да Ви помогне на психично ниво да преодолеете и да се справите с болестта. Това става чрез най-различни психологически методи и техники. Едното е обучението на клиента в това как болестта влияе на тялото му, защо така реагира то на нея и как му се отразява както на физическо ниво, така и на психическо. С психолога клиентът може да се научи на различни техники, с които да се справя например с болката или с депресивни състояния, свързани с болестта му, терапевтът може да го мотивира, подкрепя и обучава.

Психологията на здравето дава холистична перспектива за здравето, защото взима под внимание не само физическата болест и симптоми, но и как те биват преживявани в живота.

Човекът е видян в неговия контекст – не само физически и емоционално, но и какви са взаимоотношенията му с другите хора, какво е качеството му на връзките, които създава с тях, до колко се чувства подкрепен от другите и как всичко това се вписва в него в настоящето.

Освен биологичните фактори в развитие на дадено заболяване, важни са също поведението (стресът, негативните мисли, как човек оценява живота си и т.н.) и социалните фактори – колко помощ има, какви са връзките му с близките  и останалите.

Ако имате нужда от подкрепа не се колебайте да се свържете с мен независимо дали става дума за преодоляване на хронично заболяване или за отказване на вреден навик като цигарите.

 

Използвана литература:

Dimsdale, J., MD, (2019). Psychological factors affecting other medical conditions. MSD Manual. University of California, San Diego.

DM., Clarke (1998). Psychological factors in illness and recovery. N Z Med J.Oct 23;111(1076):410-2.