През годините съм придобила богат опит в различни хуманитарни дисциплини – основно в полетата на историята, филологията и психологията. Натрупаните знания и научен опит ми помагат изключително много в психологическата ми практика. Това е така, защото хуманитарните...

повече информация