Цени


Психологическа консултация

60 лв. / 60 мин.

Индивидуална психотерапия

50 лв. / 60 мин.

Психологическа консултация за двойка

80 лв. / 85 мин.

Игрова терапия за дете

50 лв. / 45 мин.