Цени


Еднократна психологическа консултация

45 лв. / 60 мин.

Индивидуална психотерапия

40 лв. / 60 мин.

Еднократна психологическа консултация за двойка

55 лв. / 85 мин.

Игрова терапия за дете

35 лв. / 45 мин.