Моята терапия


В практиката си прилагам интегративен подход, чиято цел е да отговори на индивуалните нужди на клиента. Всеки човек е различен и има специфични предпочитания за начин на работа. В процеса се отчита тази индивидуалност и се прилагат техники според  нуждите му.

Можем да определим психотерапията като своебразен твочески процес, създван от клиент и терапевт, в който се „рисува“ на „платното на живота“ чрез срещата на двете личностти. Тази среща води до себеактуалия и развитие. С всеки клиенти начинът, скоростта и времетраенето на процеса е различен.

Методите, с които работя са:

Когнитивно-поведенческа терапия

Аналитична психотерапия

Психология на здравето

Игрова терапия за деца

Пясъчна терапия

EMDR