Игрова терапия за деца


Известният психотерапевт Морено описа психодрамата като „онзи метод (…), който се задълбочава в истинността на душата чрез действие” (Moreno 1959, с. 77). Основният принцип на психодрамата е, че „сценичната реализация на нематериалното, значимо съдържание на клиента (системата) е извявена като материална, театрална аранжировка с помощта на драматични елементи (например сцена, реквизит и актьори). Клиентът може след това … да проучи и да промени по активен начин символичните елементи на полученото от преживяването пространство  с подкрепа на специални психодраматични техники, за да се конструира ново смислено съдържание, да развие нови подбуди за експериментиране с ново поведение“ (von Ameln et al. 2009: 6).

Децата илюстрират своите вътрешни сценарии, изразени в символична игра с помощта на променящи се форми, за да се намерят решения за задачите, конфликтите и проблемите, съдържащи се в сцените. При лечение на невротично поведение при деца, Морено прилага и методите на символичната психодрама (1973: 221).Този вид игра не е само творческа абстрактна постановка на конфликт, тя още представлява активното прилагане и обработка на опит като средство за справяне. В играта детето преживява себе си като изобретателен строител съ-създател на собствената си жизнена среда.

„Всяко играещо дете се държи като поет в смисъла, че то създава свой собствен свят или – да го кажем по-точно – поставя елементите на неговия свят в нов ред, който е по-приятен за него“ (Фройд 1907: 214).

 В символичната игра детето открива творческото измерение и пренасочва конкретно съществуване в своите истински категории: един свят сред други възможните светове. По този начин детето взима участие в творческата сила на Твореца и печели „перспектива на активния творец (Moreno 1946: 28) по отношение на собствения му живот. Така детската психодрама се превръща в място за новораждане в друг по-удовлетворяващ живот. Игровата терапия с деца може да се прави с влизане в роли, игра чрез кукли и изработване на лична кукла, използва се и специален пясъчник за пясъчна игрова терапия. Терапията може да се прилага при най-различни проблеми – поведенчески, емоционални и травматични.

Игрова терапия за деца е подходяща за проговорили деца от 3 годишна възраст до 12 годишна възраст и една сесия продължава 45 минути. Децата не се чувстват, че са на психолог, а в защитена и подкрепяща среда играят, експериментират, учат и се развиват.

 

Използвана литература:

Aichinger, A., & Holl, W. (2017). Group Therapy with Children: Psychodrama with Children.

Moreno, J. L. (1946). Psychodrama, first Vol. Beacon House.

Moreno, J. L. (1959). Psychodrama Volume 2: Foundations of Psychodrama. Beacon House.

Moreno, J.L. (1973.) The Function of the Social Investigator in Experimental Psychodrama, Group Psychotherapy and Psychodrama, XXVI, 3–4:7–30