EMDR


Какво е EMDR и с какво помага?

Методът  „Eye Movement Desensitization and Reprocessing”  (EMDR) или още „Десенситизация и Повторна Преработка на Информация посредством Движение на Очите“ е иновативна психотерапия. Чрез нея успешно се помага на хора, които имат психологически затруднения и проблеми, в основата на които стоят някои видове емоционално травматични преживявания, като сексуални малтретирания, пренебрегване и отблъскване в детските години, автомобилни катастрофи и други видове инциденти и насилие.

Изследвания показват, че използването на EMDR терапия, помага на клиените да постигнат бързо резултати, които години наред не са постигали с други видове терапия.

Често срещано мнение е, че на тежката емоционална болка й трябва много време, за да се излекува. EMDR терапията показва, че умът може да се излекува от психологическата травма както тялото може да се излекува от телесна травма. Когато сме се порязали организмът ни работи, за да се излекува раната. Ако обаче в раната постоянно попадат външни дразнители тя се влошава, възпалява и предизивиква по-голяма болка. Когата дразнителите са премахнати раната започва отново да заздравява. EMDR работи по сходен начин, в психиката се наблюдава същия ред на случване на нещата. Мозъкът информира естествената преработваща система, която има, за това достигне изцеление. Но ако системата е блокирана или небалансирана заради въздействието на притесняващи събития, емоционалната травма „загоноясва“ и причинява силно емоционално страдание. Когата блокажът е премахнат изцелението продължава.

Използвайки детайлни протоколи и процедури, усвоени от специално EMDR обучение, терапевтът помага на клиентите да активират техните естествени изцелителни процеси. Чрез билатерална стимулация (най-вече чрез движение на очите) се стимулират зоните в мозъка, отговорни за преработката и съхранението на информацията. Това е вътрешно присъщия за всяко живо същество себеизцелителен потенциал и дава възможност на мозъка да се справи с непреработения травматичен материал. Тъй като посредством EMDR само се подпомага този природен, наличен у всеки от нас хомеостатичен механизъм, който ребалансира тялото и психиката ни, резултатите се постигат изключително бързо.

Над 30 контролирани клинични изследвания показват, че ЕМDR работи. Някои изследеания показват, че между 84% – 90% от претърпелите едична травма вече нямат посттравматично стресово разстройство (ПТСР) след само три 90 минутни сесии. Друго изследване показва, че 100% от жертвите на едична травма и 77% от страдащите от мултитравма вече не могат да бъдат диагностицирани с ПТСР само след шест 50 минутни сесии. А пък 77% от ветераните се излекуват от ПСТР след 12 сесии.

През 2013 година EMDR е призната от Световната здравна организация  за един от двата най-ефективни методи (основани на доказателства от множество клинични проучвания) за работа с посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Като е и от Американската психиатрична асоциация (АПА) и Департамент на отбраната на САЩ. Печелейки световно признание EMDR терапията се ползва и за ефектовно лечение на „ежедневни“ спомени, които са причина хората да имат ниско самочувствие, усещане за безсилие и огроменият брой възможни проблеми, които човек желае да занесе в терапията си.

За разлика от логотерапията инсайтите, които клиентите достигат в EMDR терапията са резултат не от много клинична интерпратация, но от техния ускоренен чрез техниката емоционален и интелектуален процес.

Цялостният ефект е, че EMDR терапията кара клиентите да се чувстват овластени от травматичното събитие, което ги е „счупило“ вътрешно.

Тяхната рана не само се е затворила, но те са се трансформирали. Естествения изход на EMDR терапевтични процес е, че мислите, чувствата и поведението на клиентите, които са силни идикатори на емоционално здраве и разрешение на проблемите, са променени и то без говорене в детайл за травматично събитие или правене на домашни както някои други видете терапии работят. Даже има и протокол, в който клиентът дори може да не каже какво иска да преаработи като травма, ако го намира за тежко, трудно или срамно за казване и пак се постигат същите резултати.

Източник:

EMDR Institute, Inc., Founded by Francine Shapiro, PhD, What is EMDR?, published online in: http://www.emdr.com/