д-р Мария Вапцарова

Психолог на здравето и психотерапевт


Образование и квалификации

Завършила съм магистратура по „Психология на здравето“ в Софийски университет Св. Климент Охридски. Още съм междинно сертифициран аналитично ориентиран психотерапевт към Българско общество по аналитична психология (БОАП) „Карл Густав Юнг“, което е част от Международната асоциация по аналитична психология  (IAAP) и съм негов член. Завършила съм обучения по метода EMDR. Преминала съм обучения по терапевтични психодрама техники и когнитивно-поведенческа психотерапия. Имам придобита научно-образователна степен доктор в Софийски университет Св. Климент Охридски. Водила съм упражнения на студенти първи и втори курс в същия университет. Била съм на специализации в Италия, Полша и Русия. Участвала съм с доклади на международни и национални научни конференции и имам 11 публикации в научни издания. Съосновател съм и собственик на Център за развитие на личността – АзОн.

 

Обучения и сертификати:

  • Сертификат за аналитично ориентиран психотерапевт под супервизия от Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг“;
  • Завършени обучения по EMDR терапия, проведено от EMDR Тренинг център България, модул I и II;
  • Сертификат за завършено обучение по “Игрова терапия за деца” от Психотерапевтичен център Vitae;
  • Сертификат за завършен обучение по Когнитивно-поведенческа терапия от The Academy of Modern Applied Psychology, Обединеното кралство;
  • Сертификат за прилагане на техниката „Mindfulness” от The Academy of Modern Applied Psychology, Обединеното кралство.

 

Запиши час