Пясъчна терапия


Пясъчната юнгианска терапия може да се ползва и с възрастни и деца и има силен терапевтичен афект. Тя освобождава креативността, вътрешните усещания, възприятията и спомените. Клиентите пренасят несъзнаваните си мисли от вътрешния си свят във външния на съзнанието си в пясъчника. Така те могат по-добре да ги разберат и осмислят. Много често процесът се  усеща като естествена форма за изразяване, дори, ако те самите не вярват в творческите способности.

Пясъкът е чудесен начин за изразяване на себе си, защото методът дава възможност на клиента да е по-малко критичен към себе си и да е по-малко въздържащи се в изразяването си.

Играта с пясъка дава чувство за контрол над трудни емоции и конфликтни мисли. Още нареждането на картина с фигури на пясъчника става чрез невербална експерсия, което е щадящо психиката, защото създава дистанция от стресиращите и травматични събития за клиента. Играенето и пипането на пясъка може да помогне и на деца, които са тревожни да се успокоят и уравновесят. Клиентите създават картини в пясъка, които са дошли от вътрешните им мисли и чувства. Те са изразени на символен език чрез фигурите, които са избрали, както има значение и начинът им на подреждане.

От Юнгианска гледна точка основното терапевтично предимство на играта с пясъка е, че включва автономната и регенериращата сила за лекуване на психиката, която задейства и произвежда символи, които от своя страна са видени на свой ред от терапевта, който подхожда винаги с грижа и никога с критика. Трансформативното преживяване на създаване на картина в пясъка е излекуващото. Играта в пясъка засилва заздравяването и трансформацията в клиента чрез освобождаването на конфликтите от несъзнаваното в символична форма и подпомага здравословното пренареждане на психологическото съдържание.

 

Използвана литература:

Green, E. J. (2014). The handbook of Jungian play therapy with children and adolescents.

Green, E. J. (2005). Jungian play therapy: Bridging the theoretical to the practical. In G. R. Walz & R. K. Yep (Eds.), VISTAS: Compelling perspectives on counseling, 2005 (pp. 75-78). Alexandria, VA: American Counseling Association.